Nhà 2 tầng mái thái Nhà cấp 4 có gác xép
Giảm giá: 10% - Giảm giá: 20% - Giảm giá: 30% - Giảm giá: 40% -